CSS design awards

Gødskning

Se billede i stor

Gødskning

Som alt andet, behøver juletræer næring for at kunne vokse sig store og flotte. Et Nordmannsgran juletræ, som ikke får den rette mængde næring, vil fremtræde meget lysegrøn, ligesom både skud og nåle vil være korte og spinkle. Samtidigt vil træet være svagt, og have svært ved at modstå angreb af sygdom, svampe og skadedyr.

At tildele juletræerne gødning, er altså afgørende for at opnå sunde og smukke juletræer og af flere grunde fokuserer vi på Østervang meget på denne del af dyrkningen, for samtidig er gødskningen både dyr og tidskrævende - og kan påvirke nærmiljøet, hvis der tildeles mere end træerne kan optage.

Gødskning på Østervang

For at sikre en optimal udnyttelse af gødningen, tages der på Østervang jævnligt såvel jordprøver som nåleprøver, som analyseres for at give et præcist billede af jordens og træernes næringsbalance. Ud fra disse prøver, vælges den optimale gødningstype og mængde, hvorefter gødningen tildeles i små portioner 2 – 3 gange igennem vækstsæsonen. Samtidigt fokuseres der på at placere den tildelte gødning så præcist omkring træernes rodnet som muligt. Samlet set betyder disse fremgangsmåder, at vi på Østervang kan opnå en korrekt nærringsbalance i vore træer, samtidigt med et reduceret forbrug af gødning – til gavn for både økonomien og miljøet.

På sigt forventer vi at kunne forbedre gødskningsprocesen yderligere, i takt med at vore plantninger bliver mere præcise. Ved brugen af GPS-styret planteudstyr, lagres GPS-koordinaterne for hver enkelt plante, hvilket forventes at muliggøre en meget præcis maskinel dosering og tildeling af gødningen, således at al gødning tildeles i træernes rodzoner og udnyttes optimalt, uden udvaskning af kvælstof.